Szukaj

OtchłańBox

Konsola gry Otchłań z wbudowaną mapą oraz paskami hp/mana/mv.
OtchłańBox v005

Ustawienia

Ustawienia są w pliku OtchlanBox.conf, edycja notatnikiem.